Utbildning

Sociologiska institutionen erbjuder utbildning både inom program och som fristående kurser på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Vi ger kurser inom ämnena sociologi, socialpsykologi, kriminologi, ledarskap och organisation samt biblioteks- och informationsvetenskap.

Vi har ett stort utbud av kurser inom sociologiämnet och ett flertal kurser inom övriga ämnen. Många av våra kurser som ges fristående och inom program är förlagda till campus medan flertalet av distanskurser är internetbaserade. Vi erbjuder även några kurser på engelska. Undervisningen ges av våra disputerade lärare samt av doktorander knutna till olika forskningsprojekt.

 


Kurser på grundnivå Kurser på avancerad nivåProgram


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Kontakta oss

Studievägledare
svarar på frågor om utbildning, studieplanering och arbetsliv
Erika Antill
090-786 59 62
erika.antill@umu.se

Studierektor
ansvarar för frågor om institutionens utbildning och undervisning  
Daniel Larsson
090-786 51 97
daniel.larsson@umu.se

Är du redan student hos oss?

Gå direkt till:
För våra studenter