Samverkan

Vi samverkar med organisationer och myndigheter och det omgivande samhället inom undervisning och forskning.

För oss är det viktigt att föra ut kunskap likaväl som vi ser betydelsen av att lära av andra. Här beskrivs några av de typer av områden där vi samverkar med andra.

Arrangemang för allmänheten

Institutionen medverkar i olika populärvetenskapliga arrangemang, t ex Vetenskapsluncher, Föreläsningar och seminarier för allmänhet, personal och studenter, arrangerade i Umeå universitets regi. Våra medarbetare medverkar också med artiklar, föreläsningar och intervjuer i olika mediesammanhang.

Samverkan med samhället

Våra lärare och forskare samverkar med främst offentliga institutioner inom ett antal projekt och våra lärare är också efterfrågade vid olika fortbildningsdagar som företag och organisationer arrangerar. Vi medverkar även i uppdragsutbildningar.

Forskningssamverkan

Vårt forskningssamarbete sker både med andra fakulteter vid Umeå universitet och med andra institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Samarbetet sträcker sig även till andra svenska och europeiska universitet men också på ett internationellt plan. Inom t ex The European Social Survey (ESS) sker ett europeiskt samarbete samtidigt som det inom t ex området välfärdsforskning även sker ett internationellt samarbete med forskare inom t ex "The International Social Survey Program" (ISSP). Även inom området "Etnicitet, nationella identiteter, migration och rasism" samarbetar vi på ett internationellt plan.

Gästforskarutbyte

Institutionen har ett aktivt gästforskarutbyte och gästas regelbundet av forskare från andra universitet för kortare eller längre vistelser. På motsvarande sätt deltar vår egen personal i lärar-/forskarutbyten vid andra internationella universitet.

Om du är intresserad av att samarbeta med oss är du välkommen att kontakta oss.


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell
Sociologiska institutionen, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå SE

Besöksadress
Hus Y Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 98 14

Kontaktformulär