Till umu.se

Forskar om hur komplementär och alternativ medicin etableras som vetenskapligt fält och hur kunskap inom detta fält förhandlas av olika aktörer.

Sofia Wård, samordnare, personal

Brandskyddsombud Administratör Katalogansvarig

Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell
Ställföreträdande prefekt Mikael Hjerm
Studierektor Daniel Larsson
Studievägledare Erika Antill
Programansvarig Leif Stening
Personalvetarprogrammet
Per Wisselgren
Biblioteks- och informationsvetenskap
Åsa Gustafson
Sociologiprogrammet (tf)
Administratör Gunilla Renström
Studieadministratör
Sandra Renberg
Ekonomiadministratör
Sofia Wård
Personalsamordnare
Katalogansvarig Jenny Bagglund
Kjell-Göran Holmberg
Sofia Wård
Ulrika Sahlen
Webbansvarig Moa Eirell
Ulrika Sahlen
Brandskyddsombud Sofia Wård