Forskar om hur komplementär och alternativ medicin etableras som vetenskapligt fält och hur kunskap inom detta fält förhandlas av olika aktörer.

Sofia Wård, samordnare, personal

Administratör Katalogansvarig Brandskyddsombud

Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell
Ställföreträdande prefekt Mikael Hjerm
Studierektor Daniel Larsson
Studievägledare Erika Antill
Programansvarig Leif Stening
Personalvetarprogrammet
Per Wisselgren
Biblioteks- och informationsvetenskap
Åsa Gustafson
Sociologiprogrammet (tf)
Administratör Gunilla Renström
Studieadministratör
Sandra Renberg
Ekonomiadministratör
Sofia Wård
Personalsamordnare
Katalogansvarig Jenny Bagglund
Kjell-Göran Holmberg
Sofia Wård
Ulrika Sahlen
Webbansvarig Moa Eirell
Ulrika Sahlen
Brandskyddsombud Sofia Wård