Till umu.se

Sofia Wård, samordnare, personal

Brandskyddsombud Katalogansvarig Administratör

Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell
Ställföreträdande prefekt Jonas Edlund
Studierektor Daniel Larsson
Studievägledare Erika Antill
Programansvarig Annica Brännlund
Sociologiprogrammet
Britt-Inger Keisu
Ledarskap och organisation - masterprogrammet
Ingrid Schild
Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogrammet
Leif Stening
Personalvetarprogrammet
Ragnar Lundström
Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogrammet
Administratör Gunilla Renström
Studieadministratör
Helene Risberg
Ekonomiadministratör
Sandra Renberg
Ekonomiadministratör
Sofia Wård
Personalsamordnare
Katalogansvarig Jenny Bagglund
Kjell-Göran Holmberg
Sofia Wård
Ulrika Sahlen
Webbansvarig Moa Eirell
Märit Simonsson
Ulrika Sahlen
Brandskyddsombud Sofia Wård