Till umu.se

TCO-tidningen: Växande misstro mot välfärdens försäkringar

[2012-02-02] Vi litar på välfärdens tjänster men misstron mot socialförsäkringarna ökar. De som är mest beroende av försäkringarna har också minst tillit till dem. Det skriver välfärdsforskaren professor Stefan Svallfors, Umeå universitet i en rapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Läs nyheten

Redaktör: Maritha Lundgren

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid181104

Nyheter

Kirunatpoia – Art on Landscapes and Resources in Northern Sweden and Lusatia

2014-11-21
Florian Zeyfang, professor, Konsthögskolan vid Umeå universitet, deltar i en utställning på Kunsthaus Dresden i Tyskland.

SvT Nordnytt: Jobbet inte avgörande för flytten

2014-11-21
Mönstret håller i sig, vi lämnar landsbygden för storstan. Men jobbet är inte lika avgörande som förr.
– Vi flyttar för att vi vill flytta, säger Kerstin Westin, professor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Avslutning på ledarskapsutbildningen

2014-11-21
I november hade de första deltagarna på den nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgen avslutning. Utbildningen som grundar sig på ett regeringsuppdrag från Socialstyrelsen, startade hösten 2013 och sträcker sig fram till och med hösten 2015.

Forskningsmedel från Brottsofferfonden

2014-11-21 (från 2014-11-19)
Maritha Jacobsson och Tommy Andersson institutionen socialt arbete har erhållit forskningsmedel från Brottsofferfonden på motsvarande 2,7mkr. Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att belysa prevalensen av utsatthet för våld i nära relation, samt att åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet f...

Träningsapp för äldre ska minska fallskador

2014-11-21
Äldre som tränar balans och benstyrka löper mindre risk att råka ut för fallolyckor. Nu har forskare i samarbete med personer mellan 70 och 80 år utvecklat appen Säkra steg. Syftet är att motivera personer över 70 år att träna för att minska fallrisken.

Vinteruniversiaden 2015

2014-11-21 (från 2014-11-20)
Under januari-februari 2015 arrangeras den 27:e upplagan av Universiaden, även kallad ”Student-OS”. Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet har möjlighet att ansöka om resebidrag från Idrottshögskolan i de fall de inte får finansiering på annat håll.

Snart börjar Sveriges mäktigaste konferens

2014-11-21
Över 300 forskare, aktivister, kultur- och jämställdhetsarbetare kommer till Umeå för att utmana makten. Den 26-28 november pågår Sveriges största genusforskarkonferens – g14. I år kommer begreppet makt att utmanas och diskuteras i förhållande till samisk feminism, antirasistisk forskning, arbetsmar...

Vilhelminabaserade skogsstudien ger viktig kunskap

2014-11-21
Erfarenheter från det tioåriga forskningsprojektet Vilhelmina Model Forest kan användas för att stödja en hållbar landskapsutveckling och bli en del i ett framtida nationellt skogsprogram. Det skriver bland andra Camilla Sandström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, tillsammans med en gru...

SvD Brännpunkt: "Ekologisk odling har blivit bakbunden"

2014-11-21
Det ”traditionella jordbruket” har mycket att lära av det ekologiska. Men det ekologiska jordbruket måste lösas från sina dogmatiska bojor. Det skriver Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet, på Svenska Dagbladets debattsida.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Ulrika Sahlén
2012-02-02