......

 
Till umu.se

TCO-tidningen: Växande misstro mot välfärdens försäkringar

[2012-02-02] Vi litar på välfärdens tjänster men misstron mot socialförsäkringarna ökar. De som är mest beroende av försäkringarna har också minst tillit till dem. Det skriver välfärdsforskaren professor Stefan Svallfors, Umeå universitet i en rapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Läs nyheten

Redaktör: Maritha Lundgren

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid181104

Nyheter

Stort Östersjöprojekt på UMF

2015-04-27
Under den gångna veckan har Umeå marina forskningscentrum, UMF haft besök av forskare från hela Östersjöområdet. Forskarna ingår i COCOA, ett projekt med syfte att studera omsättningen av näringsämnen i Östersjöområdet. Ett tjugotal forskare har jobbat nästan dygnet runt med att ta prover på vatten ...

Ny bok om GMO av Umeåprofessor

2015-04-27
Frågor som berör genmodifierade växter väcker mycket känslor. Växtprofessor Stefan Jansson med medförfattare beskriver sakligt forskningsläget i en ny bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offent...

vision.se: Uppsats som berör den svenska välfärden får stipendium

2015-04-27
Visions samhällsvetarstipendium tilldelas i år till Martina Löfstedt och Annie Berglund, fjolårsstudenter på Personalvetarprogrammet i Umeå, som har skrivit uppsatsen ”Strategisk planering eller brandkårsutryckningar?”.

vision.se: Uppsats som berör den svenska välfärden får stipendium

2015-04-27
Visions samhällsvetarstipendium tilldelas i år till Martina Löfstedt och Annie Berglund, fjolårsstudenter på Personalvetarprogrammet i Umeå, som har skrivit uppsatsen ”Strategisk planering eller brandkårsutryckningar?”.

Dagens Medicin: Så har harpesten spridits i Västeuropa

2015-04-27
Chinmay Dwibedi, doktorand i klinisk mikrobiologi och forskare vid FOI, och hans kolleger har analyserat hela genomet hos en speciell stam av harpest som snabbt spridit sig över hela Västeuropa. De varnar nu vården för att invaggas i "falsk trygghet" så snart ett utbrott har stävjats: – Vi såg att...

Söktryck inför hösten 2015

2015-04-27
Antalet sökande till socionomprogrammet studieort Umeå, Luleå och Skellefteå ökade i antalet sökande jämfört med tidigare år. De preliminära siffrorna kring söktrycket visar att Umeå har 4,3sökande per plats, Luleå 3,3 och Skellefteå 3,2. I diagrammet här nedan kan ni se totalt antal sökande.

Vad är Norrland värt?

2015-04-27
Det satsas mångmiljardbelopp på gruvor och vindkraft i norra Sverige. Men innebär det att man i Norrland får ta del av jobben och vinsterna?

Nordisk konferens om rätt och genus

2015-04-27
5-6 maj arrangeras en nordisk konferens med titeln Law's Ability to Produce Gender Equality. Som arrangörer står tre doktorander vid juridiskt forum. Två av dem är knutna till genusforskarskolan.

Doktorand i Statistik

2015-04-27
Enheten statistik vid Handelshögskolan bedriver metodologisk forskning med samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och medicinska tillämpningar. Vi söker nu en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad metodologisk statistisk forskning inom forskningsfältet psykometri.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Ulrika Sahlén
2012-02-02