Till umu.se

TCO-tidningen: Växande misstro mot välfärdens försäkringar

[2012-02-02] Vi litar på välfärdens tjänster men misstron mot socialförsäkringarna ökar. De som är mest beroende av försäkringarna har också minst tillit till dem. Det skriver välfärdsforskaren professor Stefan Svallfors, Umeå universitet i en rapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Läs nyheten

Redaktör: Maritha Lundgren

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid181104

Nyheter

Hur modellval och mätningar påverkar slutsatser i studier av offentlig upphandling

2016-08-25
Offentlig upphandling syftar till att minska privata företags vinster till förmån för allmänheten. David Sundström vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har skrivit en avhandling om metoder att empiriskt studera sådana upphandlingar. Hur forskaren ser på verkligheten och hur information mäts är tv...

Dagens Medicin: Bisköldkörtelsjuka verkar inte få rätt vård

2016-08-25
Dagens Medicin beskriver ny forskning som visar att många patienter med en överaktiv bisköldkörtel får aldrig en diagnos på sin sjukdom. Joakim Hennings, överläkare vid kirurgkliniken på Östersunds sjukhus och lektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, beskriver pilotstudien ...

Fysisk aktivitet och hälsa - konferensen med ett brett grepp och fysisk aktivitet

2016-08-24
Den 9-10 november 2016 arrangeras en konferens om fysisk aktivitet och hälsa. Konferensen riktar sig till dem som arbetar med fysisk aktivitet i sin vardag. Abstract för poster och föredrag inom området fysisk aktivitet och hälsa ska vara inlämnat senast 31 augusti.

Samspelet mellan skog och vattendrag viktigt när natur restaureras

2016-08-24
Människans utnyttjande av skogar och vattendrag utarmar ekosystemens livsmiljöer, biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Många naturområden restaureras för att vända utvecklingen, men för att lyckas måste man ta hänsyn inte bara till det ekosystem som ska restaureras utan även till omgivande eko...

Idrottsstudenter ges möjlighet att medverka i Change the game

2016-08-24
Change the game arrangeras den 10 september på Nolia Idrottscentrum med temat "Rätt till rörelse". Change the game vill öka rörelserikedomen hos barn och unga. Projektet vill att så många som möjligt ska ha lusten och förmågan att röra sig - så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Du som studen...

Bildmuseet presenterar sitt höstprogram

2016-08-23
Media hälsas välkommen till en pressträff på Bildmuseet på tisdag 30 augusti kl 10-11, då vi presenterar höstens program.

E-utbildning i antidoping för elitidrottsstudenter vid Umeå universitet

2016-08-23
Från och med hösten 2016 har Idrottshögskolan i samverkan med Västerbottens Idrottsförbund beslutat att samtliga studenter som skriver elitidrottsavtal med Umeå universitet ska genomgått Riksidrottsförbundets E-utbildning i antidoping.

Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar

2016-08-23
I den nya bokserien Intersections (ung. Korsvägar), lanserad av University of Pittsburgh Press, kommer forskning att presenteras som följer globala miljöproblem från rötterna i samspelet mellan materiella processer, mänskliga beslut och teknikutveckling. En av redaktörerna för bokserien är Finn Arne...

Umeåstatsvetare manar till stöd för turkisk kollega

2016-08-23
Repressionen i Turkiet efter den misslyckade statskuppen har drabbat den akademiska autonomin hårt. Ett exempel är att den turkiske statsvetaren Şahin Alpay, som disputerat vid Stockholms universitet, har arresterats. Detta har uppmärksammats på DN:s debattsida och nu har även Anders Lidström, ordfö...


Sidansvarig: Ulrika Sahlén
2012-02-02