Till umu.se

Riks-P i Umeå 10-11 maj

[2017-05-15] I år kom turen till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet att bjuda in till konferens och nätverksträff för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, forskare, samt yrkesverksamma inom HR/personalarbete.

Konferensen behandlade olika perspektiv på kompetensförsörjning i tider av arbetskraftsbrist utifrån aktuella prognoser, forskning, samt erfarenheter av hur yrkespraktiker från olika branscher försöker lösa problematiken. Programmet bestod i föreläsningar, workshops samt en avslutande paneldiskussion kring HR´s roll, med inbjudna talare såsom Nils Eriksson, Samfak, koordinator och yrkesverksamma HR; Ewelina Ogenblad, VLL, Stefan Larsson, Umeå kommun, Elin Larsson, Lycksele kommun.

Konferensen fyller flerdubbla syften. Det allra främsta är att hämta inspiration av varandras upplägg av utbildningen. Träffarna resulterar också i vissa gemensamma ståndpunkter. Riks-P är också ett forum att knyta forskare, lärare och praktiker till varandra. Sist med inte minst erbjuder denna arena möjligheten för studenter från olika orter att utbyta erfarenheter.

- En effekt av årets samordnarmöte är att vi enats om att göra gemensamma uppföljningsstudier av vart våra studenter tar vägen efter examen, berättar Leif Stening, programsamordnare för utbildningen i Umeå och en av arrangörerna.

Nätverket har funnits allt sedan Personalvetarutbildningar startades i Sverige, dvs i början av 1980-talet och organiseras årligen. I början var det tio universitet/högskolor, som fanns med på kartan. Numera är eventet uppdelat i en konferens och ett samordnarmöte. Idag har kretsen lärosäten i princip fördubblats. Träffarna har efterhand fått ett mera konferensliknande koncept med olika teman varje år och där värdskapet turnerar runt i landet. År 2018 står Uppsala på tur.

- Utanför direkta legitimationsutbildningar, tror jag att Riks-P är rätt unikt, fortsätter Leif. Med små medel har vi lyckats hålla samman familjen av nitton lärosäten och känner alltid ett stor utbyte av varandra. Vi känner oss inte som konkurrenter. Söktrycket är gynnsamt på de flesta orter. Däremot skiftar villkoren mycket runt om i landet.

Victoria Bernhardtson från Studentcentrum var en av föreläsarna.

I årets konferens har ett synnerligen aktuellt tema lyfts fram, om kompetensproblematik och situationer av arbetskraftsbrist, som både ger upphov till vidare forskning, konsekvenser i utbildningsupplägg och inspiration till redan yrkesverksamma.

- Föreläsningar och workshop har löpts samman på ett ännu bättre sätt än vi vågat hoppas på, säger Leif. Lovorden har haglat. Stort tack till PLUM, vår kreativa sparringpartner på studentsidan. Hela fjorton lärosäten slöt upp och 76 konferensdeltagare. Inte minst stolta är vi över att programmet var ”lokalproducerat” till 80 %, dvs forskare, lärare och yrkesverksamma fd P-studenter stod för föreläsningarna!

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid282577

Nyheter

Socialt arbete utlyser lektorat februari 2018

2018-02-23
Institutionen för socialt arbete utlyser en eller flera anställningar som universitetslektor i socialt arbete, samt en anställning som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård.

Marie Rosenius har tilldelats det Flodellska forskningspriset

2018-02-23
Teologie doktor Marie Rosenius vid Umeå universitet har tilldelats det Flodellska forskningspriset för sin doktorsavhandling om svenskkyrklig ecklesiologi där hon studerat millennieskiftets relationsförändringar i Svenska kyrkan.

Workshop inom verksamhetsmodellering

2018-02-23
Informatik arrangerade workshop med enhetschefer från länsstyrelsen som deltagare. Workshopen pågick under en heldag och resulterade i goda erfarenhetsutbyten.

Årets Idrottsalumn 2017 och Årets Elitidrottsstudent 2017hyllades under Umeå Idrottsgala

2018-02-23
I går kväll arrangerades Umeå Idrottsgala på Universum. Galan hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som på ett positivt sätt bidrar till Umeåidrottsstads utveckling. Under galakvällen delade Idrottshögskolan ut utmärkelser till Linda Andersson för årets Idrottsalumn samt ...

Nervskador vid typ 2-diabetes kan upptäckas i ögat

2018-02-23
Genom att undersöka ögats hornhinna med ett specialmikroskop kan det bli möjligt att på tio minuter ställa diagnos om en person med typ 2-diabetes har fått nervskador. Det visar en studie bland diabetespatienter i Skellefteå.

Ny bok: The Routledge Handbook of the Philosophy of Paternalism

2018-02-22
Universitetslektorerna Kalle Grill, Umeå universitet, och Jason Hanna, Northern Illinois University, är redaktörer för en ny bok om filosofiska aspekter på förmyndarskap (paternalism).

Japansk vecka på campus

2018-02-22
I år firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. För att uppmärksamma det anordnas en japansk vecka på campus för medarbetare och studenter. Veckan bjuder på föreläsningar, filmvisning och prova på-aktiviteter.

Japansk vecka på campus

2018-02-22
I år firar Sverige och Japan 150 år av diplomatiska relationer. För att uppmärksamma det anordnas en japansk vecka på campus för medarbetare och studenter. Veckan bjuder på föreläsningar, filmvisning och prova på-aktiviteter. Universitetet får också besök av en delegation från Hokkaido University so...