Riks-P i Umeå 10-11 maj

[2017-05-15] I år kom turen till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet att bjuda in till konferens och nätverksträff för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, forskare, samt yrkesverksamma inom HR/personalarbete.

Konferensen behandlade olika perspektiv på kompetensförsörjning i tider av arbetskraftsbrist utifrån aktuella prognoser, forskning, samt erfarenheter av hur yrkespraktiker från olika branscher försöker lösa problematiken. Programmet bestod i föreläsningar, workshops samt en avslutande paneldiskussion kring HR´s roll, med inbjudna talare såsom Nils Eriksson, Samfak, koordinator och yrkesverksamma HR; Ewelina Ogenblad, VLL, Stefan Larsson, Umeå kommun, Elin Larsson, Lycksele kommun.

Konferensen fyller flerdubbla syften. Det allra främsta är att hämta inspiration av varandras upplägg av utbildningen. Träffarna resulterar också i vissa gemensamma ståndpunkter. Riks-P är också ett forum att knyta forskare, lärare och praktiker till varandra. Sist med inte minst erbjuder denna arena möjligheten för studenter från olika orter att utbyta erfarenheter.

- En effekt av årets samordnarmöte är att vi enats om att göra gemensamma uppföljningsstudier av vart våra studenter tar vägen efter examen, berättar Leif Stening, programsamordnare för utbildningen i Umeå och en av arrangörerna.

Nätverket har funnits allt sedan Personalvetarutbildningar startades i Sverige, dvs i början av 1980-talet och organiseras årligen. I början var det tio universitet/högskolor, som fanns med på kartan. Numera är eventet uppdelat i en konferens och ett samordnarmöte. Idag har kretsen lärosäten i princip fördubblats. Träffarna har efterhand fått ett mera konferensliknande koncept med olika teman varje år och där värdskapet turnerar runt i landet. År 2018 står Uppsala på tur.

- Utanför direkta legitimationsutbildningar, tror jag att Riks-P är rätt unikt, fortsätter Leif. Med små medel har vi lyckats hålla samman familjen av nitton lärosäten och känner alltid ett stor utbyte av varandra. Vi känner oss inte som konkurrenter. Söktrycket är gynnsamt på de flesta orter. Däremot skiftar villkoren mycket runt om i landet.

Victoria Bernhardtson från Studentcentrum var en av föreläsarna.

I årets konferens har ett synnerligen aktuellt tema lyfts fram, om kompetensproblematik och situationer av arbetskraftsbrist, som både ger upphov till vidare forskning, konsekvenser i utbildningsupplägg och inspiration till redan yrkesverksamma.

- Föreläsningar och workshop har löpts samman på ett ännu bättre sätt än vi vågat hoppas på, säger Leif. Lovorden har haglat. Stort tack till PLUM, vår kreativa sparringpartner på studentsidan. Hela fjorton lärosäten slöt upp och 76 konferensdeltagare. Inte minst stolta är vi över att programmet var ”lokalproducerat” till 80 %, dvs forskare, lärare och yrkesverksamma fd P-studenter stod för föreläsningarna!

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid282577

Nyheter

SVT Lokala Nyheter Västerbotten: Forskare undersöker barns motorik

2018-06-18
Forskare på Umeå universitet undersöker just nu den motoriska planeringsförmågan hos barn med autism.

Får EU-medel mot nedisning

2018-06-18
Projektet noICE, NORDIC Icing Center of Expertise, får EU-stöd med 1,9 miljoner euro från Interreg Botnia-Atlantica för att ta fram bättre metoder mot nedisning, ett problem för många industrier och verksamheter. Forskare inom datavetenskap och matematik vid Umeå universitet deltar i projektet.

7 600 svenskar per år kan dö av luftföroreningar

2018-06-18
Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. Varje dödsfall motsvarar en förlust av drygt elva levnadsår. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarand...

47 medarbetare prisades för nit och redlighet

2018-06-18
I år fick 47 medarbetare vid Umeå universitet ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. 40 hade möjlighet att delta vid en utdelningsceremoni i mitten av juni.

Framtidens 3D-printade hus i fokus på internationell konferens

2018-06-18
Den 30–31 maj samlade Sliperiet med partners drygt 100 gäster för en internationell och transdisciplinär konferens. Internationella föregångare inom 3D-printing området, experter inom digitaliserad byggteknik, materialutveckling och arkitektur möttes för att knyta kontakter och dela med sig av sina ...

Umeåforskare får 7 miljoner för studie av urfolks erfarenheter av energiproduktion

2018-06-18
Åsa Össbo och Kristina Sehlin MacNeil, båda verksamma vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, har av Energimyndigheten beviljats 7 miljoner kronor för forskningsprojektet Skada skedd. Det är ett treårigt forskningsprojekt som omfattar urfolkssamhällens erfarenheter av energipro...

ITS söker fler IT-specialister

2018-06-17
Vi tar nu nästa steg i vår utveckling och söker dig som vill vara med att växa, påverka och utvecklas med oss.

NorthPop Workshop

2018-06-15

Examensceremoni på Interaktion och Design

2018-06-15
Under måndagen den 4 juni hade över 70 personer samlats i Teknikhusets ljusgård för att fira 14 nya civilingenjörer från Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design under den första examensceremoni någonsin på programmet.

Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet spelar Student-VM i innebandy

2018-06-15
Under dagarna 26-30 juni spelas Student-VM i innebandy i polska Lodz. Elitidrottsstudenterna Elinor Berling, Sandra Törnqvist, Tova Eriksson, Camilla Lundin, Linn Mikaelsson och Emilie Fällman finns representerad i den svenska spelartruppen.