Till umu.se

Riks-P i Umeå 10-11 maj

[2017-05-15] I år kom turen till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet att bjuda in till konferens och nätverksträff för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, forskare, samt yrkesverksamma inom HR/personalarbete.

Konferensen behandlade olika perspektiv på kompetensförsörjning i tider av arbetskraftsbrist utifrån aktuella prognoser, forskning, samt erfarenheter av hur yrkespraktiker från olika branscher försöker lösa problematiken. Programmet bestod i föreläsningar, workshops samt en avslutande paneldiskussion kring HR´s roll, med inbjudna talare såsom Nils Eriksson, Samfak, koordinator och yrkesverksamma HR; Ewelina Ogenblad, VLL, Stefan Larsson, Umeå kommun, Elin Larsson, Lycksele kommun.

Konferensen fyller flerdubbla syften. Det allra främsta är att hämta inspiration av varandras upplägg av utbildningen. Träffarna resulterar också i vissa gemensamma ståndpunkter. Riks-P är också ett forum att knyta forskare, lärare och praktiker till varandra. Sist med inte minst erbjuder denna arena möjligheten för studenter från olika orter att utbyta erfarenheter.

- En effekt av årets samordnarmöte är att vi enats om att göra gemensamma uppföljningsstudier av vart våra studenter tar vägen efter examen, berättar Leif Stening, programsamordnare för utbildningen i Umeå och en av arrangörerna.

Nätverket har funnits allt sedan Personalvetarutbildningar startades i Sverige, dvs i början av 1980-talet och organiseras årligen. I början var det tio universitet/högskolor, som fanns med på kartan. Numera är eventet uppdelat i en konferens och ett samordnarmöte. Idag har kretsen lärosäten i princip fördubblats. Träffarna har efterhand fått ett mera konferensliknande koncept med olika teman varje år och där värdskapet turnerar runt i landet. År 2018 står Uppsala på tur.

- Utanför direkta legitimationsutbildningar, tror jag att Riks-P är rätt unikt, fortsätter Leif. Med små medel har vi lyckats hålla samman familjen av nitton lärosäten och känner alltid ett stor utbyte av varandra. Vi känner oss inte som konkurrenter. Söktrycket är gynnsamt på de flesta orter. Däremot skiftar villkoren mycket runt om i landet.

Victoria Bernhardtson från Studentcentrum var en av föreläsarna.

I årets konferens har ett synnerligen aktuellt tema lyfts fram, om kompetensproblematik och situationer av arbetskraftsbrist, som både ger upphov till vidare forskning, konsekvenser i utbildningsupplägg och inspiration till redan yrkesverksamma.

- Föreläsningar och workshop har löpts samman på ett ännu bättre sätt än vi vågat hoppas på, säger Leif. Lovorden har haglat. Stort tack till PLUM, vår kreativa sparringpartner på studentsidan. Hela fjorton lärosäten slöt upp och 76 konferensdeltagare. Inte minst stolta är vi över att programmet var ”lokalproducerat” till 80 %, dvs forskare, lärare och yrkesverksamma fd P-studenter stod för föreläsningarna!

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid282577

Nyheter

Fyrtio nyanlända lärare klarade snabbspåret

2017-11-22
Glädjen var stor när nyanlända lärare firade att de klarat av snabbspåret vid Umeå universitet. Efter 26 veckor av intensiva studier samlades de fyrtio första som genomfört utbildningen för att tacka, ta adjö och uppmuntra varandra – nu när de ska ge sig ut på den svenska arbetsmarknaden.

Styrande organisationer i Arktis glömmer jämställdhet

2017-11-22
För de flesta av världens stater är strävan efter jämställdhet och alla människors lika värde en grundläggande skyldighet i allt politiskt och rättsligt arbete. Även de stater som styr den arktiska regionen har förbundit sig att på detta sätt arbeta för alla medborgares bästa. Trots det har staterna...

Ny tidskrift från Umeå universitet om rätt och samhälle

2017-11-22
Nordic Journal on Law and Society (NJOLAS) är en ny vetenskaplig tidskrift med sin redaktion vid Umeå universitet. Tidskriften publicerar kritisk och tvärvetenskaplig forskning om kopplingar mellan rättssystemet och samhället, med speciellt fokus på den nordiska regionen.

Seminar on mixed-methods digital research

2017-11-22
We welcome Anton Törnberg (University of Gothenburg) and Petter Törnberg (Chalmers) to a seminar on December 1 (13:15, C305, BVH) , co-hosted with the Department of Sociology and DIGSUM's Digital Sociology research group. The seminar has the title of Complexity and the Digital World, and will contai...

Arktiskt forum på Sliperiet

2017-11-22
Det arktiska forskningscentret vid Umeå universitet, Arcum, fyller fem år. Det markeras 12 december med ett Arktiskt forum, Umeå Arctic Forum 2017, på Sliperiet.

Idrottslabbet och Idrottshögskolan värdpar för Höstmöte med temat hälsa

2017-11-22
Höstmöte arrangeras av Svensk förening för tester inom idrott och hälsa i Umeå med temat Hälsa under dagarna 30 november-1 december. Värd för mötet är Idrottslabbet i samverkan med Idrottshögskolan.

Hans-Olov Byquist tf. föreståndare för Sliperiet

2017-11-22
Hans-Olov Byquist, enhetschef på Externa relationer, är sedan den 13 november tillförordnad föreståndare för Sliperiet. Han ersätter Katrin Holmqvist Sten, som har tillträtt en tjänst som tillförordnad prefekt på Konsthögskolan.

Specialpedagogisk konferens i Umeå om pedagogiska och specialpedagogiska lärmiljöer

2017-11-21
Den sjuttonde specialpedagogiska konferensen Gemensamma Vägar lockade i år drygt 100 deltagare från Norge, Finland och Sverige och hölls 31/10-1/11 vid Umeå universitet. Årets konferens arrangerades av Pedagogiska institutionen, Särskolenätverket Norr, Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete ...

Svd Näringsliv Debatt: ”Svanen är fel ute när genteknik ses som hot”

2017-11-21
Fonder har nu fått en miljömärkning. Men att Svanen väljer att peka ut GMO-grödor som icke miljömässiga strider mot vad vetenskapssamhället i övrigt slår fast, skriver Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Läs debattinlägget i svd.

Umeå universitet tar ställning mot sexuella trakasserier

2017-11-21
Det så kallade Akademiupproret i sociala medier berör även studenter och medarbetare vid Umeå universitet. Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt även ansvarig för frågor om lika villkor, anser att det är positivt att frågor om sexuella trakasserier nu kommer upp på bordet.