Till umu.se

Riks-P i Umeå 10-11 maj

[2017-05-15] I år kom turen till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet att bjuda in till konferens och nätverksträff för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, forskare, samt yrkesverksamma inom HR/personalarbete.

Konferensen behandlade olika perspektiv på kompetensförsörjning i tider av arbetskraftsbrist utifrån aktuella prognoser, forskning, samt erfarenheter av hur yrkespraktiker från olika branscher försöker lösa problematiken. Programmet bestod i föreläsningar, workshops samt en avslutande paneldiskussion kring HR´s roll, med inbjudna talare såsom Nils Eriksson, Samfak, koordinator och yrkesverksamma HR; Ewelina Ogenblad, VLL, Stefan Larsson, Umeå kommun, Elin Larsson, Lycksele kommun.

Konferensen fyller flerdubbla syften. Det allra främsta är att hämta inspiration av varandras upplägg av utbildningen. Träffarna resulterar också i vissa gemensamma ståndpunkter. Riks-P är också ett forum att knyta forskare, lärare och praktiker till varandra. Sist med inte minst erbjuder denna arena möjligheten för studenter från olika orter att utbyta erfarenheter.

- En effekt av årets samordnarmöte är att vi enats om att göra gemensamma uppföljningsstudier av vart våra studenter tar vägen efter examen, berättar Leif Stening, programsamordnare för utbildningen i Umeå och en av arrangörerna.

Nätverket har funnits allt sedan Personalvetarutbildningar startades i Sverige, dvs i början av 1980-talet och organiseras årligen. I början var det tio universitet/högskolor, som fanns med på kartan. Numera är eventet uppdelat i en konferens och ett samordnarmöte. Idag har kretsen lärosäten i princip fördubblats. Träffarna har efterhand fått ett mera konferensliknande koncept med olika teman varje år och där värdskapet turnerar runt i landet. År 2018 står Uppsala på tur.

- Utanför direkta legitimationsutbildningar, tror jag att Riks-P är rätt unikt, fortsätter Leif. Med små medel har vi lyckats hålla samman familjen av nitton lärosäten och känner alltid ett stor utbyte av varandra. Vi känner oss inte som konkurrenter. Söktrycket är gynnsamt på de flesta orter. Däremot skiftar villkoren mycket runt om i landet.

Victoria Bernhardtson från Studentcentrum var en av föreläsarna.

I årets konferens har ett synnerligen aktuellt tema lyfts fram, om kompetensproblematik och situationer av arbetskraftsbrist, som både ger upphov till vidare forskning, konsekvenser i utbildningsupplägg och inspiration till redan yrkesverksamma.

- Föreläsningar och workshop har löpts samman på ett ännu bättre sätt än vi vågat hoppas på, säger Leif. Lovorden har haglat. Stort tack till PLUM, vår kreativa sparringpartner på studentsidan. Hela fjorton lärosäten slöt upp och 76 konferensdeltagare. Inte minst stolta är vi över att programmet var ”lokalproducerat” till 80 %, dvs forskare, lärare och yrkesverksamma fd P-studenter stod för föreläsningarna!

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid282577

Nyheter

Kvicksilver i UMF:s mesokosmer

2017-09-19
Nu är det full fart i alla tolv mesokosmerna på UMF. Under 4-5 veckor utför ett forskarlag under ledning av Erik Björn och Agneta Andersson vid Umeå universitet ett nytt experiment för att se hur tillförsel av humusämnen påverkar ackumulering av metylkvicksilver i näringsväven.

Karl Bonnedahl i Västerbotten Kuriren om att fler företag vill göra gott

2017-09-19
Karl Bonnedahl medverkar i ett nyhetsreportage tillsammans med Roger Filipsson från Handelshögskolans samarbetspartner Coompanion Västerbotten.

Otydliga kompetenskrav och arbetstider för vikarierande ambulansförare

2017-09-19
Det återstår brister inom svensk ambulanssjukvård i arbetet med såväl nollvisionen som arbetsmiljö. Det visar en ny forskningsrapport om förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården.

Prisat abstrakt om KOL-vård

2017-09-19
Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, har tilldelats ett resestipendium för bästa abstrakt. Det skedde i samband med ERS, European Respiratory Society, internationella kongress i Milano 9-13 september.

Inbjudan till boksläpp "Kvinnor och träning"

2017-09-19
SISU Idrottsböcker, Livsmedicin, Idrottshögskolan vid Umeå universitet och IKSU inbjuder till boksläppet"Kvinnor och träning" fredag 6 oktober 2017. Författare till boken är Lisbeth Wikström-Frisén och Anna Nordström, båda forskare inom Idrottshögskolans nätverk.

DN: Hennes upptäckt gjordes vid Umeå universitet

2017-09-19
I en intervju med Dagens Nyheter beskriver Emmanuelle Charpentier hur mycket hon uppskattar forskningsmiljön vid Umeå universitet: "Det var en generös miljö där man i stället för att vara konkurrenter uppskattade när det gick bra för en kollega, och gärna diskuterade vetenskap." Läs hela intervjun ...

DN: ”Tekniken kan förbättra världens matproduktion”

2017-09-19
En stjärnrestaurang i Göteborg har för första gången serverat en Crispr-måltid. I Sverige är de genförändrade grönsakerna än så länge tillåtna. Men forskare är oroliga för att EU kommer att begränsa användningen på samma sätt som för GMO. När internationella växtforskare i somras besökte Sverige ord...

Högtflygande metod för förståelse av klimatförändringar i nordliga sjöar

2017-09-19
Målet med Umeåforskares LiDAR lasermätningar i Abiskoområdet från ett flygplan är att skapa den första europeiska, och den andra globalt sett, kartan på landskapsnivå av sjöbottnars former. Detta är en viktig saknad pusselbit för att kunna kartlägga lagring och flöde av kol i klimatmodeller.

ECCE 2017 hålls på Umeå universitet

2017-09-18
Under denna vecka arrangerar Informatik konferensen ECCE 2017, European Conference on Cognitive Ergonomics. Konferensen som inleds redan på tisdag, pågår fram till fredag och äger rum nere på Sliperiet, konstnärligt campus.

Ny bok: Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods

2017-09-18
Detta är den första samlingen av forskningsstudier som utreder potentialen med att mixa olika metoder vid inlärning av främmande eller andraspråk hos barn. Boken samlar nya studier som gjorts i Kamerun, Kina, Kroatien, Etiopien, Frankrike, Tyskland, Italien, Kenya, Mexiko, Slovenien, Spanien, Sverig...