Låglönejobb - en väg in på arbetsmarknaden?

[2018-03-20] Med forskningsmedel från Vetenskapsrådet kommer Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen, tillsammans med Daniel Larsson (Sociologiska institutionen), Xavier de Luna (Handelshögskolan vid Umeå universitet) och Rikard Eriksson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia) undersöka unga med låga löner på arbetsmarknaden.

Betydelsen av låglönejobb har varit en viktig del av den politiska debatten de senaste åren, där vissa menar att lägre löner kan ge arbetslösa jobb, och andra menat att låga löner slår mot den svenska modellen med kollektivavtal, och att låglönejobb kan smitta av sig till övriga arbetsmarknaden. I detta projekt kommer fokus att ligga på att identifiera vad det är som gör att vissa kan ta sig vidare från låglönejobb till mer etablerade positioner på arbetsmarknaden.

Två områden är i fokus. Det ena området rör vilken betydelse som organisatoriska kontexter (företagsnivå) har för individers förmåga att gå från lågt betalda arbeten till bättre betalda arbeten. Det andra området rör vilken betydelse som karaktären på lokala arbetsmarknader har för individers möjlighet att ta sig ur låglönejobb. Via dessa två områden kommer projektet att kunna bidra med kunskap om karaktären på låglönejobb och hur förutsättningar ser ut för att lämna denna form av anställning. Projektet kommer också att bidra med kunskap om betydelsen av lokala mekanismer såväl som organisationers betydelse, två i sammanhanget relevanta områden som inte studerats särskilt mycket i relation till mobilitet från låglönearbeten.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid290950

Nyheter

Stort intresse för forskning om genus och välfärd

2018-10-16
Det var nästan fullsatt på Kvinnohistoriskt museum den 11 oktober när Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier arrangerade en föreläsningskväll. Tre doktorander presenterade valda delar av sin forskning i tjugo minuter långa presentationer.

Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

2018-10-16
Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Ny gästprofessor till institutionen för idé och samhällsstudier

2018-10-16
Mette Buchardt från Aalborgs universitet är gästprofessor vid Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) och forskargruppen Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning mellan 15 oktober och 9 november 2018.

Årets HR-chef

2018-10-15
Louise Ring, HR-direktör (Axfood) samt ledamot i Handelshögskolans styrelse har utsetts till Årets HR-chef.

Vernissage: Feeling something

2018-10-15
Välkommen till mastersutställning Feeling something 19-22 oktober på Konsthögskolan vid Umeå universitet.

Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft

2018-10-15
Andningsgasanalys är en lovande teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik och fysiologisk övervakning, men vidareutveckling behövs för att öka dess betydelse i det kliniska arbetet. Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsprofiler mätt i realtid, som öppnar upp för snabb be...

Ny professor i Informatik

2018-10-15
Lördag den 20 oktober installeras Charlotte Wiberg, institutionen för informatik, som professor i Informatik med inriktning mot interaktionsdesign vid Umeå universitets årshögtid. Förutom professorsinstallationen som äger rum i Aula Nordica håller hon sin installationsföreläsning lördag den 20 okt...

Ana Betancour talar om rätten till stad och bostad

2018-10-12
Torsdagen den 18 oktober är det dags för en vetenskapslunch med rubriken Rätten till staden och bostaden. Det är då Ana Betancour, Arkitekthögskolan, som föreläser på Kafé Station. Tid: 12.15–13.00.

Suna Bensch om artificiell intelligens på Forskarbloggen

2018-10-12
Ny skribent på Forskarbloggen! Suna Bensch är universitetslektor på institutionen för datavetenskap och har en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund med en magisterexamen i datalogik och en doktorsexamen i teoretisk datavetenskap.

Handelshögskolan vid årshögtiden 20 oktober

2018-10-12
På lördag förmiddag innan ceremonin håller hedersdoktorer, professorer och pristagare var sin föreläsning. Dagen innan ceremonin invigs utställningen på Universitetbiblioteket.