Till umu.se

Låglönejobb - en väg in på arbetsmarknaden?

[2018-03-20] Med forskningsmedel från Vetenskapsrådet kommer Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen, tillsammans med Daniel Larsson (Sociologiska institutionen), Xavier de Luna (Handelshögskolan vid Umeå universitet) och Rikard Eriksson (Institutionen för geografi och ekonomisk historia) undersöka unga med låga löner på arbetsmarknaden.

Betydelsen av låglönejobb har varit en viktig del av den politiska debatten de senaste åren, där vissa menar att lägre löner kan ge arbetslösa jobb, och andra menat att låga löner slår mot den svenska modellen med kollektivavtal, och att låglönejobb kan smitta av sig till övriga arbetsmarknaden. I detta projekt kommer fokus att ligga på att identifiera vad det är som gör att vissa kan ta sig vidare från låglönejobb till mer etablerade positioner på arbetsmarknaden.

Två områden är i fokus. Det ena området rör vilken betydelse som organisatoriska kontexter (företagsnivå) har för individers förmåga att gå från lågt betalda arbeten till bättre betalda arbeten. Det andra området rör vilken betydelse som karaktären på lokala arbetsmarknader har för individers möjlighet att ta sig ur låglönejobb. Via dessa två områden kommer projektet att kunna bidra med kunskap om karaktären på låglönejobb och hur förutsättningar ser ut för att lämna denna form av anställning. Projektet kommer också att bidra med kunskap om betydelsen av lokala mekanismer såväl som organisationers betydelse, två i sammanhanget relevanta områden som inte studerats särskilt mycket i relation till mobilitet från låglönearbeten.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid290950

Nyheter

Om att skilja sanning från lögn och fakta från värderingar

2018-04-26
I anslutning till Umeå universitets temaår om demokrati och att det är val senare i år, gästade Ulrika Björkstén, chef för Sveriges radios vetenskapsredaktion, högre seminariet för historia och idéhistoria och talade under rubriken: ”Vetenskapsjournalistik i valtider”.

Invigning för vinnande konstverk på Juridiska institutionen

2018-04-26
Onsdagen den 25 april invigdes Juridiska institutionens nya konstverk av Carolina Andreasson, konstnär och student på Konsthögskolan, som tog hem segern i institutionens konsttävling. Verket Fem ting är skapat speciellt för sin plats, och innehåller flera symboler som vi förknippar med juridik och r...

Studentpris på Umeå IK FFs hemmamatcher

2018-04-26
Umeå IK FF är en av Idrottshögskolans tio samarbetsföreningar. Fotbollsföreningen erbjuder alla studenter att se Umeå IK FFs hemmamatcher för halva priset, dvs. 40 kr, vid uppvisande av Studentlegitimation.

Invigning för vinnande konstverk på Juridiska institutionen

2018-04-26
Onsdagen den 25 april invigdes Juridiska institutionens nya konstverk av Carolina Andreasson, konstnär och student på Konsthögskolan, som tog hem segern i institutionens konsttävling. Verket Fem ting är skapat speciellt för sin plats, och innehåller flera symboler som vi förknippar med juridik och r...

Fin utmärkelse till Idrottsstudent vid Umeå universitet

2018-04-26
Idrottsstudent Hilda Lagerlöf läser på Idrottsventeksapliga programmet vid Umeå universitet. Nyligen har Hilda tilldelats Gunde Svans stipendium Åliga tag för sitt arbete med att uppmuntra andra till att ta steg de inte trodde var möjliga.

Forskare, inspiratör och politiker – ny bok om Lars Thomasson

2018-04-26
I en ny bok utgiven vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, uppmärksammas historieforskaren Lars Thomasson som i år fyller 90 år. Han har förutom sin gärning som forskare, under lång tid även varit en portalfigur inom svensk samepolitik, som mentor, politisk ledare och inspirat...

Jörg Richter och Carina Bergfeldt hedersdoktorer vid Umeå universitet

2018-04-26
Jörg Richter, professor i psykologi, och journalisten Carina Bergfeldt har utsetts till 2018 års hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.