Forskningsmiljoner till DIGSUM

[2017-11-02] I den transnationella forskningsutlysningen JPI-MYBL på temat "More Years, Better Lives" har man valt att satsa på samarbetsprojekt som fokuserar på teknologi, plats och lärande, i relation till äldre. Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen och föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningscentrat DIGSUM har beviljats forskningsmedel för att under tre år studera hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Teknik är inte neutral. Den används och införlivas i vardagslivet på olika sätt av olika människor i olika miljöer. Ålder, geografi, kön osv spelar roll. Det finns en risk för att de vårdideologier som ligger bakom utformandet av e-hälsotjänster inte är känsliga för sådana olikheter. Projektet HARVEST - eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital Competences, and Technology - fokuserar särskilt på hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Projektet kommer att genomföras av en DIGSUM-koordinerad grupp vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid University of Lapland, Jyväskylä, och Catholic University i Milano. I konsortiet ingår sociologer, etnologer, medievetare, pedagoger och forskare inom socialt arbete. Särskilt betydelsefull för just denna ansökan har varit samverkan med etnologerna Jens Lindberg och Anna Sofia Lundgren. Det finns goda förutsättningar att dra nytta av många av de kompetenser som finns inom digital samhällsforskning vid Umeå universitet.

- Vi kommer att studera både subjektiva upplevelser genom intervjuer, och ideologiska dimensioner genom policyanalys. Dessutom kommer vi att analysera själva teknologin i form av appar och andra onlinetjänster. Det kommer att ge en bred och djup förståelse, och vi hoppas att resultaten kommer att kunna fungera som utgångspunkt för utformandet av framtida plattformar. Själva forskningen är angelägen ur ett samhällsperspektiv, men det är också en viktig framgång för DIGSUM eftersom projektet illustrerar den bredd och konkurrenskraft som digital samhällsforskning vid Umeå universitet har, säger Simon Lindgren.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid287098

Nyheter

Formas tilldelar Eleonora Borén anslag

2018-11-16
Det statliga forskningsrådet Formas har beslutat att tilldela nära 85 miljoner kronor till totalt 22 forskningsprojekt vid Umeå universitet.

Best of teknisk fysik - Civilingenjörsprogrammetfirade 30 år med fysikshow

2018-11-15
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik firade 30 år och i tisdags hölls en hejdundrande fysikshow i Aula Nordica.

Två fakultetsnämndsledamöter vinnare i Umeågalan 2018

2018-11-15
Årets gala arrangerades förra veckan och gav dubbelvinst för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Infobaleen, där Martin Rosvall är medgrundare av bolaget, hyllas som Årets avknoppningsföretag. Codemill, där Johanna Björklund är teknikchef, fick Umeå kommuns företagspris.

Hållbara energisystem i Arktis – tema för doktorandkurs i Umeå

2018-11-15
Omställningen till hållbara energisystem var temat för en tvärvetenskaplig doktorandkurs som samlade 19 doktorander från fyra arktiska universitet i Tromsö, Uleåborg, Luleå och Umeå under 5-9 november. Kursen är en del av det arktiska samarbetet Arctic Five.

Misslyckas sociala medier med att stimulera mänskliga relationer?

2018-11-14
I dag formar sociala medier många delar av mänskliga relationer. Snabba digitala meddelanden har ersatt det fysiska mötet eller telefonsamtalet. Frågan är om sociala medier-plattformar verkligen är utformade för att få oss att socialisera mer kvalitativt? I sin doktorsavhandling skriver Christoffel ...

Avhandling i etnologi prisas

2018-11-13
Hur görs vardagslivet hållbart? Vilka möjligheter och utmaningar möter den som vill minska sin miljöpåverkan? Matilda Marshalls avhandling "Hållbarhet till middag: en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet" har prisats med The Baltic University Programme Award.

SR: Historikern Anna Sténs om skogsägarnas äganderätt

2018-11-12
Anna Sténs, forskare i historia vid Umeå universitet, berättar om en ny studie kring debatten om att skogsägarnas äganderätt är hotad i programserien Kampen om skogen i Sveriges Radio P1.

Gåband vid skrivbordet ökade aktiviteten – på jobbet

2018-11-12
Personer som fick ett gåband vid skrivbordet på kontoret blev mer fysiskt aktiva under arbetstid än de som saknade band. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Många studenter och toppmodern teknik för gästlärare i Singapore

2018-11-09
Han föreläser inför tio gånger så många studenter som hemma i Umeå och har tillgång till inspelningsstudios med all tänkbar teknisk hjälp för att spela in undervisningsmaterial. Universitetslektor Thomas Mejtoft tog chansen att åka på ”teaching sabbatical” och tillbringar höstterminen på Nanyang Tec...

Projektpengar till infrastruktur för samiskt audiovisuellt kulturarv

2018-11-09
Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet har tillsammans med Kungliga Biblioteket, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Sametinget, Ájtte och Svenska Filminstitutet fått över 13 miljoner kronor i projektmedel av Vetenskapsrådet. Projektet ”Samisk audiovisu...