Forskningsmiljoner till DIGSUM

[2017-11-02] I den transnationella forskningsutlysningen JPI-MYBL på temat "More Years, Better Lives" har man valt att satsa på samarbetsprojekt som fokuserar på teknologi, plats och lärande, i relation till äldre. Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen och föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningscentrat DIGSUM har beviljats forskningsmedel för att under tre år studera hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Teknik är inte neutral. Den används och införlivas i vardagslivet på olika sätt av olika människor i olika miljöer. Ålder, geografi, kön osv spelar roll. Det finns en risk för att de vårdideologier som ligger bakom utformandet av e-hälsotjänster inte är känsliga för sådana olikheter. Projektet HARVEST - eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital Competences, and Technology - fokuserar särskilt på hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Projektet kommer att genomföras av en DIGSUM-koordinerad grupp vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid University of Lapland, Jyväskylä, och Catholic University i Milano. I konsortiet ingår sociologer, etnologer, medievetare, pedagoger och forskare inom socialt arbete. Särskilt betydelsefull för just denna ansökan har varit samverkan med etnologerna Jens Lindberg och Anna Sofia Lundgren. Det finns goda förutsättningar att dra nytta av många av de kompetenser som finns inom digital samhällsforskning vid Umeå universitet.

- Vi kommer att studera både subjektiva upplevelser genom intervjuer, och ideologiska dimensioner genom policyanalys. Dessutom kommer vi att analysera själva teknologin i form av appar och andra onlinetjänster. Det kommer att ge en bred och djup förståelse, och vi hoppas att resultaten kommer att kunna fungera som utgångspunkt för utformandet av framtida plattformar. Själva forskningen är angelägen ur ett samhällsperspektiv, men det är också en viktig framgång för DIGSUM eftersom projektet illustrerar den bredd och konkurrenskraft som digital samhällsforskning vid Umeå universitet har, säger Simon Lindgren.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid287098

Nyheter

SR: Poesi om mäns våld mot kvinnor

2018-05-24
Josefin Olsson, masterstudent i genus och litteraturvetaren Annelie Bränström-Öhman, båda Umeå universitet, medverkar i Sveriges radio P4 med poesi om mäns våld mot kvinnor.

Nytänkande studenter skapar delaktighet

2018-05-24
Att främja integration för nyanlända och utveckla hållbar ergonomi för unga violinister, är exempel på projekt som arbetsterapeutstudenter vid Umeå universitet har jobbat med under våren. 29 maj presenterar de sina projekt i Utopia.

Dödliga protein-lipidkomplex styr cellens öde

2018-05-24
Oxidativ stress i celler är en av de starkaste stimulis för att trigga programmerad celldöd. Ofta betraktas lipider och biomembran enbart som byggstenar, men de kan i själva verket väsentligt påverka starten av programmerad celldöd och aktiviteten hos celldödsverkställande proteiner. Detta visar Art...

Rymdturism och miljöaktivism – designstudenter visar examensprojekt

2018-05-24
Tänk en framtid där matavfall blivit en ledande energikälla i stället för att bidra till miljöförstöring och hotande klimatförändringar. Tänk om miljontals blivande mammor i utvecklingsländer kan få tillgång till säker läkarvård vid förlossning? Tänk om vi redan vet hur rymdturism kommer att se ut å...

Krönika i Curie: Svt: Jag har väl haft tur

2018-05-24
Anna Jonsson, doktorand vid Umeå universitet, är krönikör i tidskriften Curie och skriver om att forska i datavetenskap som kvinna. Jag bor nära staden där jag växte upp. Därför är det inte ovanligt att jag springer på någon gammal bekant och byter några ord om vad som hänt sedan sist. Då får jag a...

Svt: Viking planterade första fisken enligt myt – nu ska forskare lösa gåtan

2018-05-24
Den gamla myten säger att vikingen Elifir Elg var den första personen som planterade in fisk i en sjö. Nu ska professor Göran Englund från Umeå universitet ta reda på sanningen – med hjälp av DNA-teknik. – Det roliga är att vi kan kolla om det stämmer, säger han. Se ett nyhetsinslag (0:54 min) ...

Gener har olika betydelse för hjärntumör

2018-05-24
Två gener spelar viktiga roller för hur elakartad cancer bildas i hjärnan. En gen håller tillbaka bildandet av tumören, medan en annan gen tvärtom främjar tumören. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för genusstudier i pilotprojekt för stärkt samverkan

2018-05-23
Sedan november 2016 har Kvinnohistoriskt museum, Umeå Kommun och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet fört en dialog om hur ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kan utvecklas och fördjupas mellan de två verksamheterna. Nu är arbetet med att gemensamt skriva fram och förankra dokumentet ”Sa...

Umeå Studentkårs studievägledarpris 2018

2018-05-23
Vi har tidigare berättat att Umeå universitets Studievägledarpris detta år gick till Gisela Taube-Lyxzén, studievägledare vid Handelshögskolan.