Forskningsmiljoner till DIGSUM

[2017-11-02] I den transnationella forskningsutlysningen JPI-MYBL på temat "More Years, Better Lives" har man valt att satsa på samarbetsprojekt som fokuserar på teknologi, plats och lärande, i relation till äldre. Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen och föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningscentrat DIGSUM har beviljats forskningsmedel för att under tre år studera hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Teknik är inte neutral. Den används och införlivas i vardagslivet på olika sätt av olika människor i olika miljöer. Ålder, geografi, kön osv spelar roll. Det finns en risk för att de vårdideologier som ligger bakom utformandet av e-hälsotjänster inte är känsliga för sådana olikheter. Projektet HARVEST - eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital Competences, and Technology - fokuserar särskilt på hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Projektet kommer att genomföras av en DIGSUM-koordinerad grupp vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid University of Lapland, Jyväskylä, och Catholic University i Milano. I konsortiet ingår sociologer, etnologer, medievetare, pedagoger och forskare inom socialt arbete. Särskilt betydelsefull för just denna ansökan har varit samverkan med etnologerna Jens Lindberg och Anna Sofia Lundgren. Det finns goda förutsättningar att dra nytta av många av de kompetenser som finns inom digital samhällsforskning vid Umeå universitet.

- Vi kommer att studera både subjektiva upplevelser genom intervjuer, och ideologiska dimensioner genom policyanalys. Dessutom kommer vi att analysera själva teknologin i form av appar och andra onlinetjänster. Det kommer att ge en bred och djup förståelse, och vi hoppas att resultaten kommer att kunna fungera som utgångspunkt för utformandet av framtida plattformar. Själva forskningen är angelägen ur ett samhällsperspektiv, men det är också en viktig framgång för DIGSUM eftersom projektet illustrerar den bredd och konkurrenskraft som digital samhällsforskning vid Umeå universitet har, säger Simon Lindgren.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid287098

Nyheter

Ny utställning på Bildmuseet: William Kentridge / The Refusal of Time

2018-09-26
Kan vi någonsin verkligen förstå tidens flykt i en värld i ständig förändring? Som den första konstinstitutionen i Sverige presenterar Bildmuseet William Kentridges The Refusal of Time. Den storskaliga installationen öppnar för allmänheten på fredag 12 oktober.

Delirium efter hjärtkirurgi ger ökade vårdkostnader

2018-09-25
Förvirringstillstånd, delirium, är vanligt hos äldre patienter som genomgått en hjärtoperation. Tillståndet är ofta svårt för vårdpersonalen att upptäcka utan anpassade skattningsinstrument och det är förknippat med längre vårdtider som ger ökade kostnader. Det visas i en ny avhandling vid Umeå univ...

Effektiv datahantering i decentraliserade molninfrastrukturer

2018-09-25
Med framtida självkörande bilar, smart videoövervakning och automatiserade fabriker växer datatrafikshanteringen lavinartat. Amardeep Mehta har i sin avhandling tagit fram metoder för att allokera resurser optimalt till nästa generations applikationer i distribuerade så kallade Mobile Edge Clouds. D...

Textila utforskningar på Umeå Fashion Week 2018

2018-09-24
Studenter vid Ämneslärarutbildningen 7–9 med inriktning mot slöjd och i de fristående kurserna Design och kläder A och B, vid Umeå universitet, ställer ut textila kreationer och gestaltningar i samband med Umeå Fashion Week.

Direktsända vetenskapsluncher med demokrati i fokus

2018-09-24
Hinner vi lösa miljöproblemen demokratiskt? Hur kan arkitektur och demokrati hänga ihop? Och på vilket sätt är egentligen död i prostatacancer odemokratisk? Det är några av ämnena för Umeå universitets vetenskapsluncher i höst som direktsänds över internet.

Astronomins dag och natt firas på Umevatoriet

2018-09-24
Lördag den 29 september är det äntligen dags för Astronomins dag och natt! Evenemanget är nationellt och sker årligen på flera orter i Sverige. I år är temat ”Röd planet, blå planet” med tanke på planeten Mars som varit närmare jorden än på mycket länge.

Datorsystem hjälper vårdpersonal ställa rätt diagnos

2018-09-24
För att ställa rätt diagnos i möten med patienter och ge stöd för medicinska beslut behöver hälso- och sjukvårdspersonal hålla sig uppdaterad kring hur ny forskning och praktiska tillämpningar inom olika vårdområden utvecklas. En ny avhandling från Umeå universitet visar hur sådana system kan utform...

3 miljoner till forskning om digitala arkiv

2018-09-24
Mikael Wiberg, professor vid institutionen för informatik har tillsammans med kollegor i Finland fått ett nytt forskningsprojekt, med titeln "Digital access to the Sámi heritage archives”, beviljat av Interreg. Totalt är projektet på 11,7 MSEK varav nästan 3 miljoner till forskning om digitala arkiv...

Innovationstävling - Rörelseutrymme på campus

2018-09-24
EU-projektet, Nordic Innovation Center (Nord InC), presenterar tillsammans med Akademiska hus en innovationstävling för utveckling av campusområdet på Umeå universitet. Tävlingen är ett initiativ för att stimulera till ökad fysisk aktivitet och rekreation samt möjliggöra samarbete och dialog mellan ...

Antologiprojekt presenterades under nordisk polisforskningskonferens i Umeå

2018-09-21
Staffan Karp och Oscar Rantatalo från Pedagogiska institutionen är redaktörer för ett pågående antologiprojekt om hur man arbetar med reflektion som ett verktyg för professionsutveckling inom polisen. Under polisforskningskonferensens sista dag modererade de ett symposium där flera av författarna i ...