Forskningsmiljoner till DIGSUM

[2017-11-02] I den transnationella forskningsutlysningen JPI-MYBL på temat "More Years, Better Lives" har man valt att satsa på samarbetsprojekt som fokuserar på teknologi, plats och lärande, i relation till äldre. Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen och föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningscentrat DIGSUM har beviljats forskningsmedel för att under tre år studera hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Teknik är inte neutral. Den används och införlivas i vardagslivet på olika sätt av olika människor i olika miljöer. Ålder, geografi, kön osv spelar roll. Det finns en risk för att de vårdideologier som ligger bakom utformandet av e-hälsotjänster inte är känsliga för sådana olikheter. Projektet HARVEST - eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital Competences, and Technology - fokuserar särskilt på hur digitala hälsotjänster lanseras för, och används av äldre, och då med särskilt fokus på glesbygdsmiljöer.

Projektet kommer att genomföras av en DIGSUM-koordinerad grupp vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid University of Lapland, Jyväskylä, och Catholic University i Milano. I konsortiet ingår sociologer, etnologer, medievetare, pedagoger och forskare inom socialt arbete. Särskilt betydelsefull för just denna ansökan har varit samverkan med etnologerna Jens Lindberg och Anna Sofia Lundgren. Det finns goda förutsättningar att dra nytta av många av de kompetenser som finns inom digital samhällsforskning vid Umeå universitet.

- Vi kommer att studera både subjektiva upplevelser genom intervjuer, och ideologiska dimensioner genom policyanalys. Dessutom kommer vi att analysera själva teknologin i form av appar och andra onlinetjänster. Det kommer att ge en bred och djup förståelse, och vi hoppas att resultaten kommer att kunna fungera som utgångspunkt för utformandet av framtida plattformar. Själva forskningen är angelägen ur ett samhällsperspektiv, men det är också en viktig framgång för DIGSUM eftersom projektet illustrerar den bredd och konkurrenskraft som digital samhällsforskning vid Umeå universitet har, säger Simon Lindgren.

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid287098

Nyheter

Mobilapp hjälper män med urinläckage

2018-07-20 (från 2018-06-29)
Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en app till mobiltelefonen för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage, något som även kan drabba män.

Idrottshögskolan medverkar i O-Ringen 2018

2018-07-16
Lördag 21 juli invigs O-ringen, sommarens stora orienteringsfest. Etapperna för de olika orienteringstävlingarna kommer att genomföras i vacker och spektakulär terräng runtomkring Örnsköldsvik. I samband med tävlingarna bjuder Idrottshögskolan in till två inspirerande eftermiddagar med föreläsningar...

Läkartidningen: Värmeböljan ett problem för vården

2018-07-13
– Vi har i forskning använt Stockholmsregionen som studieområde och kunnat se att tre dygn i sträck med 27 grader som maxtemperatur ger cirka tio procents förhöjd dödlighet. Vid 30 grader handlar det om 20 procent, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Andra gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

2018-07-09
Fredagen den 13 juli 2018 är det avslutning för den andra gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

Bildmuseet och Norrlandsoperan bjuder in till internationell performance-helg

2018-07-09
Den 7–9 september arrangeras Rum för performance, en intensiv helg som fyller både Norrlandsoperans och Bildmuseets lokaler med performance från såväl Sverige som andra länder. Allt på programmet är gratis för att locka nyfikna att se föreställningar och konstperformance de annars inte har möjlighet...

Nytt hopp i kampen mot Skelleftesjukan

2018-07-05
Forskningen har kommit till vad som kan bli något av ett genombrott i behandlingen av den ärftliga så kallade Skelleftesjukan, Familjär amyloidos med polyneuropati. Det är två olika läkemedel som i studier har visat sig kraftigt kunna bromsa sjukdomen.

Veckans alumn: Emil blev doktorand – forskar fram molekyler mot ögonvirus

2018-07-05
Emil Johansson har alltid velat forska. Nu är han doktorand i organisk kemi vid Umeå universitet och arbetar med att utveckla molekyler som ska vilseleda två olika virus så att de inte kan ta sig in i celler i ögonen och orsaka infektion.

Svt: Jättelaser i Umeå mäter ofattbart korta tidsintervaller

2018-07-05
László Veisz och hans forskarteam har byggt upp en gigantisk laser i källaren på Umeå universitet och med den blivit världsledande i jakten på attosekund-forskningens heliga gral. Det som gör lasern världsunik är att den pumpar ut extremt intensiva och korta ljuspulser, och därmed producerar ljusbl...

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

2018-07-04
40 miljoner kronor satsar regeringen under två år på att utveckla en nationell kompetensplattform och vidareutbildning inom artificiell intelligens. Umeå universitet, som har en framstående forskning inom AI som bland annat tillämpas inom hälso-och sjukvård och skogsindustri, är ett av sju lärosäten...

Östersjöns växter och djur i ny app

2018-07-04 (från 2018-07-03)
Vad det är för växter som slingrar sig runt benen när du badar i den grunda viken? Vad det är för djur som snabbt kryper ner i sanden när du trampar omkring i strandkanten? …och vad är det för konstig fisk som fastnat i ditt nät? Svaret hittar du i appen Livet i havet.