Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession

[2018-05-09] Per Wisselgren, fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet är en av redaktörerna för den nya antologin från BTJ förlag.

I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett ”glapp” mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.

I den här antologin samlas ett tjugotal biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare från Bibliotekshögskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och diskuterar sina specialområdens relevans för bibliotekariernas praktiska arbete

Per Wisselgren ar fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet. I sin biblioteksrelaterade undervisning och forskning har han främst intresserat sig för frågor om bibliotekets historia och samhällsroller, huvudsakligen ur ett mediehistoriskt och kunskapssociologiskt perspektiv.

Joacim Hansson ar professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linneuniversitetet. Han har bedrivit forskning inom en rad delområden i ämnet. Bland annat har han studerat relationen mellan klassifikation och ideologi samt bibliotekens institutionella identitetsutveckling. Under de senaste åren har han arbetat med frågor om bibliotekariers professionsetiska koder, både ur institutionsteoretiska och dokumentteoretiska perspektiv.

Läs mer på BTJ:s hemsida

 

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid291644

Nyheter

DN Debatt: ”Extremväder kommer att påverka svenska folkhälsan”

2018-08-17

Riddare av tusen äventyr

2018-08-16
I den nya produktionen Riddare av tusen äventyr kommer Potato Potato Scenkonst att ta sin utgångspunkt i avhandlingen ”Den välsituerade flickan: Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940” av Bodil Formark, forskare vid Umeå centrum för genusstudier och koordinator för nätverket Flickfors...

Umeå kraftsamlar kring frågor om framtidens handel

2018-08-15
Handeln står inför stora utmaningar. Hur det nya entreprenörskapet kan utforskas och utvecklas är frågor som intresserar forskare, företag och inkubatorer från Umeå. Den 21-24 augusti gör de gemensam sak och besöker Stockholm Design Week för att diskutera framtidens handel.

1,6 miljoner till studie av samisk hälsa och levnadsförhållanden

2018-08-15
I ett pressutskick meddelar regeringen att man beviljat Christina Storm Mienna och Per Axelsson vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, drygt 1,6 miljoner kronor för att studera hälsa och levnadsförhållanden i det traditionella samiska området.

Arktisk hälsoforskning i Umeå prisas internationellt

2018-08-15
Jack Hildes-medaljen 2018 tilldelas Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Jens Peder Hart Hansen-priset 2018, går till Laila Daerga som 2017 disputerade vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Pågående driftstörning i centrala system och tjänster

2018-08-14
Vi har fortfarande driftstörningar i bakomliggande system som påverkar framför allt webbplatserna umu.se och intranätet Aurora. Det innebär att startsidan för umu.se är tillgänglig men inte umu.se/utbildning och umu.se/student, samt att samarbetsytorna i Aurora är påverkade.

Stabilt söktryck till Umeå universitet

2018-08-14
Umeå universitet hamnar på tredje plats i riket när det gäller antalet behöriga sökande i första hand till höstens utbildningar. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Lärarhögskolan får nytt nationellt uppdrag

2018-08-13
Lärarhögskolan vid Umeå universitet får regeringens uppdrag att leda ett nationellt arbete med att skapa effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen.

Dubbelt så många skrivplatser på kunskapsprov för läkare

2018-08-09
Intresset är stort för kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES. Den 13 augusti kl. 09.00 släpps därför 240 extraplatser för det teoretiska delprovet den 8 september. Det innebär att det totala antalet skrivplatser för aktuellt skrivtillfälle mer än fördubblas.

BBC: Christina of Sweden – Queen of Surprises

2018-08-08
Vad vet du om Drottning Kristina? I det senaste avsnittet av BBC World Service The Forum behandlas den svenska drottningens liv och leverne. I expertpanelen hittar vi Kultur- och medievetenskapers Stefano Fogelberg Rota.