Bibliotekarier i teori och praktik - utbildningsperspektiv på en unik profession

[2018-05-09] Per Wisselgren, fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet är en av redaktörerna för den nya antologin från BTJ förlag.

I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland ter sig otydlig. Ofta talas det om ett ”glapp” mellan det utbildningsbehov som finns i bibliotekens praktiska vardag och det innehåll som bjuds inom de biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna.

I den här antologin samlas ett tjugotal biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare från Bibliotekshögskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet och diskuterar sina specialområdens relevans för bibliotekariernas praktiska arbete

Per Wisselgren ar fil.dr i idéhistoria, docent i sociologi och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet. I sin biblioteksrelaterade undervisning och forskning har han främst intresserat sig för frågor om bibliotekets historia och samhällsroller, huvudsakligen ur ett mediehistoriskt och kunskapssociologiskt perspektiv.

Joacim Hansson ar professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linneuniversitetet. Han har bedrivit forskning inom en rad delområden i ämnet. Bland annat har han studerat relationen mellan klassifikation och ideologi samt bibliotekens institutionella identitetsutveckling. Under de senaste åren har han arbetat med frågor om bibliotekariers professionsetiska koder, både ur institutionsteoretiska och dokumentteoretiska perspektiv.

Läs mer på BTJ:s hemsida

 

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid291644

Nyheter

Stort intresse för forskning om genus och välfärd

2018-10-16
Det var nästan fullsatt på Kvinnohistoriskt museum den 11 oktober när Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier arrangerade en föreläsningskväll. Tre doktorander presenterade valda delar av sin forskning i tjugo minuter långa presentationer.

Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

2018-10-16
Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Ny gästprofessor till institutionen för idé och samhällsstudier

2018-10-16
Mette Buchardt från Aalborgs universitet är gästprofessor vid Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD) och forskargruppen Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning mellan 15 oktober och 9 november 2018.

Årets HR-chef

2018-10-15
Louise Ring, HR-direktör (Axfood) samt ledamot i Handelshögskolans styrelse har utsetts till Årets HR-chef.

Vernissage: Feeling something

2018-10-15
Välkommen till mastersutställning Feeling something 19-22 oktober på Konsthögskolan vid Umeå universitet.

Nya metoder för analys av biomarkörer i utandningsluft

2018-10-15
Andningsgasanalys är en lovande teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik och fysiologisk övervakning, men vidareutveckling behövs för att öka dess betydelse i det kliniska arbetet. Ramin Ghorbani presenterar en ny metod för analys av utandningsprofiler mätt i realtid, som öppnar upp för snabb be...

Ny professor i Informatik

2018-10-15
Lördag den 20 oktober installeras Charlotte Wiberg, institutionen för informatik, som professor i Informatik med inriktning mot interaktionsdesign vid Umeå universitets årshögtid. Förutom professorsinstallationen som äger rum i Aula Nordica håller hon sin installationsföreläsning lördag den 20 okt...

Ana Betancour talar om rätten till stad och bostad

2018-10-12
Torsdagen den 18 oktober är det dags för en vetenskapslunch med rubriken Rätten till staden och bostaden. Det är då Ana Betancour, Arkitekthögskolan, som föreläser på Kafé Station. Tid: 12.15–13.00.

Suna Bensch om artificiell intelligens på Forskarbloggen

2018-10-12
Ny skribent på Forskarbloggen! Suna Bensch är universitetslektor på institutionen för datavetenskap och har en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund med en magisterexamen i datalogik och en doktorsexamen i teoretisk datavetenskap.

Handelshögskolan vid årshögtiden 20 oktober

2018-10-12
På lördag förmiddag innan ceremonin håller hedersdoktorer, professorer och pristagare var sin föreläsning. Dagen innan ceremonin invigs utställningen på Universitetbiblioteket.