Till umu.se

Om institutionen

Vid sociologiska institutionen, som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten, bedrivs utbildning och forskning.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Undervisning ges på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå inom ämnena Sociologi resp Biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen ansvarar för Sociologiprogrammet, 180 hp samt kandidat- och magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap. Medverkan sker i flera andra utbildningsprogam, t ex Personalvetarprogrammet, BIT-programmet, Psykologprogrammet, Samhällsvetarprogrammet samt Masterprogrammet i ledarskap och organisation. Ett stort antal fristående kurser ges varje år. Några av våra fristående kurser ges även på engelska.

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå har ingen specifik sociologisk ämnesinriktning även om avhandlingsarbetet bör ligga inom ramen för institutionens befintliga forskning. Bredden på institutionens forskning är stor både med avseende på innehåll och på metod, vilket innebär stort utrymme för doktorander att bedriva egeninitierad forskning.

Forskning

Vår forskning spänner över ett brett fält. Institutionens spetskompetens ligger inom ramen för välfärdsforskning som tillhör ett av Umeå universitets tolv prioriterade forskningsområden.  Titta gärna på beskrivningarna av våra forskningsområden.

Institutionen sysselsätter f n ca 60 anställda.


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell
Sociologiska institutionen, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå SE

Besöksadress
Hus Y Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 98 14

Kontaktformulär

Nyheter från institutionen

2017-11-02 Forskningsmiljoner till DIGSUM I den transnationella forskningsutlysningen JPI-MY...

2017-10-23 ETC: Ny studie: ”Länder som har hög tillit går det bättre för” Amerikanska medborgares tilltro till varandra har ...

2017-10-10 Obamacare påverkar hur amerikaner litar på varandra Införandet av vårdreformen Obamacare i USA kan bid...

Nyhetsarkiv