Kontakta oss

Prefekt
Jenny-Ann Brodin Danell
090-786 98 14
jenny-ann.danell@umu.se

Ställföreträdande prefekt
Mikael Hjerm
090-786 95 17
mikael.hjerm@umu.se

Studierektor
Grundutbildning
Daniel Larsson
090-786 51 97
daniel.larsson@umu.se

Studierektor
Forskarutbildning
Jonas Edlund
090-786 78 22
jonas.edlund@umu.se

Program- och studievägledare
Sociologi & Ledarskap och organisation
Erika Antill
090-786 59 62
erika.antill@umu.se

Program- och studievägledare
​Biblioteks- och informationsvetenskap
Helen Andersson
090-786 62 11
helen.i.andersson@umu.se

Programsamordnare
Sociologiprogrammet
Ulrika Schmauch
090-786 52 88
ulrika.schmauch@umu.se

Programsamordnare
Masterprogrammet i ledarskap och organisation
Anna-Britt Coe
090-786 79 64
anna-britt.coe@umu.se

Programsamordnare
Biblioteks- och informationsvetenskap – kandidat- och magisterprogram
Per Wisselgren
090-786 55 17
per.wisselgren@umu.se

Programsamordnare
Personalvetarprogrammet
Leif Stening
090-786 52 51
leif.stening@umu.se


Studieadministratör
Gunilla Renström
090-786 78 41
gunilla.renstrom@umu.se


Ekonomiadministratör
Sandra Renberg
090-786 74 28
sandra.renberg@umu.se


Personalsamordnare
Sofia Wård
090-786 64 45
sofia.ward@umu.se


Internationell kontaktperson
Erika Antill
090-786 59 62
erika.antill@umu.se


Kommunikatör
Ulrika Sahlén
090-786 52 91
ulrika.sahlen@umu.se


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Gå direkt till

Personal

Studentreception i BVH

Sociologiska institutionens studentreception finns på plan 3 i Beteendevetarhuset.

Studentreceptionen ansvarar för administrativa ärenden som t.ex. lokalbokning, registrering av studieresultat, utlämning av skrivningar m m.

Vet du inte var Du skall vända Dig med ett ärende kan Du få hjälp i studentreceptionen.