ISSP - International Social Survey Program

International Social Survey Program - ISSP är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. En detaljerad projektbeskrivning av ISSP finns här.

Databasen är i många stycken unik:

a) data rörande en mängd olika attitydområden har årligen samlats in sedan starten 1985,

b) fyrtio länder är i dagsläget involverade,

c) data är fritt tillgängliga för forskarsamhället.

För två decennier sedan var bristen på goda komparativa attityddata påtaglig. Det sågs därför som angeläget att påbörja ett internationellt datasamarbete på detta område. Ursprunget till ISSP dateras till början av åttiotalet och var till sin karaktär en form av fördjupat samarbete mellan fyra länders nationella attitydundersökningar.

ISSP omfattar nu fyrtio länder i sex världsdelar. Alla större västländer är medlemmar. Ett antal länder från Östeuropa, Asien och Sydamerika är också representerade.

Genom ISSP:s bredd skapas möjligheter till jämförelser i en rad dimensioner: mellan Sverige och andra EU-länder, mellan Väst- och Östeuropa, eller mellan mer eller mindre utvecklade industriländer. Det finns alltså möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

ISSP har samlat in attityddata inom en rad olika områden sedan starten 1985: statens ansvar och skyldigheter, social ojämlikhet, arbete, familj och kön, religion, miljö, och nationell identitet.

På denna sida presenteras enkla svarsfördelningar på genomförda enkätundersökningar i Sverige, information om data och enkäter samt mer utförliga forskningsresultat i urval.

Svarsfördelningar från ISSP-enkät 2004 "Citizenship I"
presenteras här.
Svarsfördelningar från ISSP-enkät 2005 "Work Orientations III" presenteras här.
Svarsfördelningar från ISSP-enkät 2006 "Role of Government IV" presenteras här.
Moduler, kodböcker, källformulär, data: information och nedladdning.


Ansvarig för svenska ISSP-undersökningar:
Docent Jonas Edlund
E -mail: jonas.edlund@soc.umu.se


För att kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Adobe Reader som Du kan ladda ner gratis.


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Jonas Edlund
Sociologiska institutionen Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset Vindarnas torg 1

Tel:  090-786 7822

Fax:  090-786 6694

Kontaktformulär