Forskningsområden

Välfärdsforskning, ett av Umeå universitets starka forskningsområden, är väl representerad vid Sociologiska institutionen.

Forskningsverksamheten vid Sociologiska institutionen bedrivs även inom bl a följande områden:

Arbete, familj och jämställdhetCOS - Kritisk organisationsforskning  Digital sociologiEkonomisk brottslighetEkonomisk sociologiHållbar utveckling, arbete och globaliseringInvandringsattityder, nationalism och rasismKropp och hälsaMiljöattityder och miljöbeteendenSubjektivt välbefinnandeVetenskapsstudierVälfärd, politik och social stratifieringÄldreforskning


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Mikael Hjerm
Sociologiska institutionen Umeå universitet
901 87 Umeå


Besöksadress
Beteendevetarhuset, Vindarnas torg 1
Kontaktformulär