Doktorander vid Sociologiska institutionen

Moa ErikssonSociala medier i syfte att hantera kulturella trauman
Avhandlingen fokuserar på hur människor använder sig av sociala medier i syfte att hantera kulturella trauman. Hennes avhandling kommer att undersöka på vilket sätt den sociala delningen av trauma online kan fungera som ett komplement till face-to-face-interaktion i efterdyningar av traumatiska händelser och på vilket sätt rådande fördomar i samhället påverkar meningsskapandeprocesserna efter trauma. Hon analyserar för närvarande Twitter-flöden efter terrorattentaten i Norge 2011, i syfte att kartlägga meningsskapandeprocessen efter den mycket traumatiska och chockerande händelsen.

Magnus LarssonUtvärdering på miljöområdet – produktion, spridning och användning av kunskap
Avhandlingen behandlar kunskapsproduktion på miljöområdet. Mer specifikt undersöks utvärderingar och utvärderingssystem i de svenska miljömålssystemet och i det lokala investeringsprogrammet. Kunskapens roll på miljöområdet belyses utifrån hur kunskapen produceras, sprids och används.

Pär SundlingAuthorship and Acknowledgment in Scientific Collaboration: Mapping contributional flows in visible, less visible and invisible academic networks
This thesis investigates facets of scientific collaboration and interdependence by looking specifically at the combination of the concept of authorship (or co-authorship) and acknowledgement with relation to the flows of information, resources, responsibility and actions/activities in collaborative networks. More concretely it addresses how scientific authorship and acknowledgment is constructed and valued in an academic landscape where collaborative research is increasingly becoming the norm.


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion

Lyssna på doktorandpodden

En podd om saker som hör livet som doktorand till.

Moa Eriksson och Sara Kalucza är doktorander vid Sociologiska institutionen i Umeå. I podden avhandlar de ämnen som hör doktorandlivet till, i lite bredare mening.

De kommer även bjuda in intressanta gäster för att prata om bland annat forskning, böcker,  och den akademiska världen. Och så blir det lite sociologisnack också.Lyssna på doktorandpodden