Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå bedrivs i nära samarbete med ledande forskare på institutionen där målet är att integrera doktoranderna i de forskargrupper som finns på institutionen.

Utbildningen har ingen specifik sociologisk ämnesinriktning även om avhandlingsarbetet bör ligga inom ramen för institutionens befintliga forskning. Institutionens spetskompetens är inom ramen för välfärdsforskning som tillhör ett av Umeå universitets tolv prioriterade forskningsområden. Bredden på institutionens forskning är dock stor både med avseende på innehåll och på metod vilket innebär stort utrymme för doktorander att bedriva egeninitierad forskning.

Finansieringen av doktorander sker både med forskningsmedel inom ramen för befintlig forskning samt med utbildningsmedel. Forskarutbildningen i sociologi resp biblioteks- och informationsvetenskap omfattar 120 högskolepoäng (hp) för licentiatexamen samt 240 hp för doktorsexamen.

Antagning till utbildning på forskarnivå: Annonseras på institutionens hemsida. Normalt sker detta i slutet av mars.

Blanketter ang utbildning på forskarnivå inom samhällsvetenskaplig fakultet hittar du på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida om forskarutbildning.


Sidansvarig: Ulrika Sahlén

Utskriftsversion